שם הקורס: יסודות המשפט
שם המרצה: יוסי נחושתן
שם המתרגל: ליאור פורקוש
שם המסכם: איל טופר
סוכם בשנת: 2012, סמסטר ב
הערה: תוכן העניינים כולל את כל פסקי הדין והמושגים המרכזיים בהם.

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
תוכן-עניינים.doc