שם הקורס: ייצוג מחאות הרשת בתקשורת הותיקה
שם המרצה: דוד לוין
שם המתרגל: כנרת גוטרמן
שם המסכם: תם עוזרי
סוכם בשנת: 2013, סמסטר א


קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
סמינר ייצוג מחאות הרשת בתקשורת הוותיקה62.doc