שם הקורס: סטטיסטיקה א
שם המרצה: אורנה רב נוף
שם המסכם: אלימור
סוכם בשנת: 2012, סמסטר א


קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
אלימור סטטיסטיקה סיכומים חלק א23.docx
סטטיסטיקה חלק ב75.docx
הסתברות חלק ג19.docx
סטטיסטיקה חלק אחרון80.docx