שם הקורס: משפט חוקתי
שם המרצה: פרופ' סוזי נבות
שם המתרגל: עו"ד מורן קנדלשטיין
שם המסכם: חן אברמוביץ
סוכם בשנת: 2013, סמסטר א


קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
מחברת בחינה חוקתי סמסטר א88.docx