שם הקורס: אתיקה פילוסופיה
שם המרצה: לידיה אמיר
שם המתרגל: הגר מסחרי
סוכם בשנת: 2011
הערה:

נערך ע"י מורן בן-שושן. לתשומת ליבכם, חסרים המאמרים של קנט וניטשה.רשימת מאמרים בקובץ:
נעמי כשר – תורת המוסר
פרק א': מהי בעיה מוסרית (עמ' 9-17)
פרק ב': האם המוסר יחסי (עמ' 18-27)
פרק ג': קשיים בעמדת היחסיות המוסרית (עמ' 28-36)
פרק ד': נגד עמדת היחסיות המוסרית (עמ' 37-46)
פרק ה': אגואיזם (עמ' 47-55)
פרק ו': האם יתכן אגואיזם מוסרי? (עמ' 56-65)
פרק ז': מהי התועלתנות? (עמ' 66-74)
פרק ט': מוסר של כוונות לעומת מוסר של תוצאות (עמ' 84-92)
פרק י': הציווי המוחלט לפי קאנט (עמ' 93-102)
ויינרב - בעיות בפילוסופיה של המוסר עמודים 1-17
אריסטו – אתיקה ניקומאכית
בן-זאב, א. (2001). בסוד הרגשות. תל-אביב: זמורה-ביתן, פרק 3.
סינגר, פ. (2009). מוסר הלכה למעשה- פרק 10 הסביבה- עמ' 270-291
קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
אתיקה-נערך-על-ידי-מורן-בן-שושן.doc