שם הקורס: ניהול פיננסי
שם המרצה: כל המרצים
שם המסכם: אסף דהן למידה מתקדמת
סוכם בשנת: 2013, סמסטר א


קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
ריביות 5,8,10,11,12.pdf
13,14,15,16.pdf