שם הקורס: שפה חזותית
שם המרצה: ד"ר בן ברוך בליך
שם המתרגל: סמדר גל
שם המסכם: עדי סיביליה
סוכם בשנת: 2013, סמסטר א
הערה: תודה רבה ל-
אור ורדי, אלה אילון ושיר נחמיאס על העזרה.

כל המאמרים המופיעים הנם כפי שדוברו בהקשר לשיעור והנושא הנלמד ואין לראותם כסיכום מאמר.

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
שפה חזותית - דר ברוך בליך.pdf