שם הקורס: שיטות מחקר ב
שם המרצה: שלי גפן
שם המתרגל: מיכל פישלזון
שם המסכם: עדי סיביליה
סוכם בשנת: 2014, סמסטר ב
הערה: הנחות ושאלות במחקר האיכותני
עקרונות, שיטות וסטנדרטים לאיסוף בחקר קהלים תקשורתיים
מאמר: כל הלילה חיבקתי את הנייד וחיכיתי: הטלפון הנייד בחייהן של נערות פלסטיניות בישראל/ חג'אזי-עומרי
תצפית כשיטת מחקר
מאמר: טלפון סלולארי בשירות מילואים ומעמדם של גבולות סמליים/ לוין
ראיונות עומק
מאמר: תפקידיה של תקשורת ההמונים בעת משבר: המקרה של העולים מחבר העמים בישראל/ אליאס
קבוצות מיקוד
"שייח הספייס גירלס": חקר מקרה בהתפתחות זהות מגדרית/ למיש
עקרונות, שיטות וסטנדרטים לניתוח נתונים בחקר קהלים תקשורתיים
מאמר: "מפגשים עם האויב": התקבלות ראיון טלוויזיוני עם מחבלת בקרב בני נוער ניציים בישראל/ רוזנברג ומעז
עקרונות ושיטות לאיסוף נתונים- ? חקר תוצרים תקשורתיים
מאמר: תפקיד הפורומים הווירטואליים בהתמודדותם של נערים הומואים עם תהליך יציאה מהארון/ מרציאנו
ניתוח רטורי וסמיוטי של תוצרים תקשורתיים
הנחיות למטלה 2# ניתוח תמונת הלינץ' ברמאללה
מאמר: הסיפור האזרחי של החדשות: "היום שהיה" עם גיא זהר/ כהן
ניתוח ביקורתי ואידאולוגי של תוצרים תקשורתיים
מאמר: המחאה החברתית של קיץ 2122 בעיתוני נשים בישראל/ לחובר
ניתוח שיח של תוצרים תקשורתיים
מאמר: בין המיתוסים למדע: נרטיב האיידס בעיתונות הישראלית בשנים 2892-2112 כדוגמה להבניה תרבותית של מחלה/ קליין
שילוב בין שיטות מחקר והתאמת מסגרת תיאורטית
דילמות באתיקה ובכתיבת מחקר איכותני
סיכום וחזרה: תרגול לקראת הבחינה ובחינה לדוגמא

*** אין לראות במאמרים או במושגים המופיעים במחברת הקורס כסיכומי מאמרים ***
*** הלמידה היא על אחריותכם הבלעדית ***

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
שיטות מחקר ב - איכותניות _ שלי גפן ומיכל פישלזון.pdf