שם הקורס: דיני תקשורת
שם המרצה: עו"ד אליעזר פני גיל
שם המסכם: עדי סיביליה ע"פ סיוון נועם
סוכם בשנת: 2013, סמסטר ב
הערה: עדי סיביליה ע"פ סיוון נועם

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
דיני תקשורת - מיקוד חקיקה ופסיקה84.pdf