שם הקורס: ניהול פיננסי
שם המרצה: עודד חירם
שם המתרגל: רוני קאשי
שם המסכם: עדי סיביליה
סוכם בשנת: 2013, סמסטר ב
הערה: יסודות הניהול הפיננסי 2014-2015
הגדרות: ריביות
היוון סדרות וסדרה אינסופית
לוחות סילוקין: לוח סילוקין רגיל ושפיצר
כדאיות ענ"נ לבדיקת השקעות: תזרים מזומנים, מס חברות ורווח הון, הטבות (עידוד השקעות)


קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
יסודות הניהול הפיננסי - עודד חירם 2014-2015.pdf