שם הקורס: ניהול פיננסי
שם המרצה: עודד חירם
שם המתרגל: רוני קאשי
שם המסכם: עדי סיביליה
סוכם בשנת: 2013, סמסטר א
הערה: ריביות
היוון סדרות של תזרימי מזומנים
הלוואות
בדיקת כדאיות כלכלית של השקעות

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
יסודות הניהול הפיננסי - מיקוד החומר.pdf