שם הקורס: מבוא ליחסי עבודה
שם המרצה: ד"ר כרמי עוזר
שם המתרגל: נויה מור
שם המסכם: עדי סיביליה
סוכם בשנת: 2013, סמסטר ב
הערה: החומר מתבסס על הנאמר בכיתה מכאן שהלמדה היא על אחריותכם הבלעדית!
אין לראות במאמרים או במושגים המופיעים במחברת הקורס כסיכומי מאמרים !!!

מבוא
3 צדדים למערכת יחסי עבודה (ללא יוצא מן הכלל)
שינויים בסביבת מערכת יחסי העבודה
שוק העבודה בישראל עם השלכות מהותיות על יחסי עבודה
מגמות ביחסי עבודה

תיאוריות/ גישות של יחסי עבודה
3 הגישות של Blain ? אלמנט הקונפליקט ביחסי העבודה
הגישה ההיסטורית של הזוג ווב (Webb)
גישת המערכות של Dunlop

ההסתדרות הכללית וארגוני עובדים
ההסתדרות הכללית ? ארגון העובדים הגדול ביותר בישראל
איגודים מקצועיים נוספים
התארגנות עובדים במקום עבודה והארגון היציג


המעסיקים וארגוניהם
התארגנות המעבידים בסקטור הפרטי
מעסיקים בסקטור הציבורי

משא ומתן קיבוצי והסכמי עבודה קיבוציים
חקיקת עבודה ? הוויכוח על מקומו של החוק ביחסי עבודה בישראל
המשא ומתן הקיבוצי במגזר הפרטי
צו הרחבה
המשא ומתן הקיבוצי במגזר הציבורי
סכסוכי עבודה ושביתות
כללי התנהגות במצב של סכסוך עבודה
מנגנונים נוספים במצב של סכסוך עבודה
שביתות
הערות לבחינה (המשך חומר הלימוד)כל התמונות המופיעות הן לצורך למידה והמחשת החומר: אי לראותם כרווח כלכלי- עסקי.

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
מבוא ליחסי עבודה 2015 (ב) - דר כרמי עוזר.pdf