שם הקורס: תקשורת וחברה בישראל
שם המרצה: דליה לירן אלפר
שם המתרגל: אורי סיוון גלנץ
שם המסכם: אודליה הירשברג
סוכם בשנת: 2013, סמסטר א
הערה: קודם כל - הסיכום מ2016, משום מה השנה הכי מאוחרת שיכולתי לבחור היא 2013.

המאמרים בקובץ:
1. לירן-אלפר, ד' (2009). נשיאה בכותרות: דליה איציק בשיח התקשורתי-ציבורי בישראל. בתוך זובידה, ה' ומקלברג, ד' (עורכים), הדמוקרטיה הישראלית בת 60: מציאות וחזון (269-292). תל אביב, ישראל: האגודה הישראלית למדע המדינה.

2. ספרן, ח' (2008). לא רוצות להיות נחמדות: המאבק על זכות הבחירה לנשים וראשיתו של הפמיניזם החדש בישראל. (56-69). חיפה, ישראל: פרדס.

3. רודינצקי, א' (2015). המיעוט הערבי בישראל והשיח על מדינה יהודית. ירושלים, ישראל: המכון הישראלי לדמוקרטיה. לקריאה עמ' 34-63.

תהנו;)


קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
המאמרים החסרים - תקשורת וחברה בישראל.docx