שם הקורס: תכנון וקבלת החלטות
שם המרצה: רו"ח שי צבאן
שם המתרגל: תמר אביטל
שם המסכם: עדי סיביליה, גל ליזבונה, שחף איסקוב
סוכם בשנת: 2013, סמסטר קיץ
הערה: תכנון וקבלת החלטות במתכונת החדשה (2016)

כל התמונות והקטעים אשר מופיעים בסיום הינם לצורך פרטי-לימודי ובמסגרת שימוש הוגן ואין לראותם לצורך מסחרי

הלמידה על אחריותכם !

מבוא לקורס 2

רציונליות - התעלומה והשאיפה למיקסומה 7
תרגול: פונקציית תועלת שונא סיכון 10
המשך: רציונליות - תועלת 18

תורת המשחקים: רציונאליות בתנאים דינמיים 21
דילמת האסיר 26
משחקים בתורות 28
דילמת האסיר | הסבר מרצה נוסף 30
אסטרטגיות טהורות 31
משחק סימולטני 32

תאוריית הפרוספקט: מודלים נורמטייבים והתנהגות בפועל מודל תורת הסיכויים (prospect Theory) של כהנמן וטברסקי 33
תרגול תאוריית הפרוספקט (הסיכונים) 38
אפקט הבעלות 42
נקודות עיקריות | תיאוריית הפרוספקט 43
השפעת בחירה 44
הימנעות מבחירה (לא נלמד בכיתה) 45

היוריסטיקות 46
היוריסטיקת הייצוגיות 47
היוריסטיקת הזמינות 49
היוריסטיקת העיגון וההתאמה 50

העדפות זמן ושיעורי נכיון סובייקטיביים 51
הצורך בפיצוי בעד דחיית סיפוקים 53
גובה הפיצוי שנדרוש בגין דחיית סיפוקים 53
שיעור הנכיון כמחיר הקדמת הצריכה (דחייה או הקדמת הצריכה) 54
שיעור הנכיון הסובייקטיבי (לכל אחד דבר שונה לפי מידת העדפת הווה שלו) 56
ניכיון היפרבולי 59
Take Away 60

שנאת סיכון קצרת רואי MYOPIC LOSS AVERSION 61

הטיות התנהגותיות "בקטנה" 66
Disposition Effect | אפקט הזיקה 66
Home Bias | הטיית הביתיות 66
Status Quo Bias | הטיית סטאטוס קוו 67
Mental Accounting | חשבונאות התנהגותית / נפשית/ מנטלית 68
Overconfidence | ביטחון יתר/ מופרז 68
Winners? Curse | קללת המנצח 69
Hot Hand | אשליית/ הטיית היד החמה 69
Overreaction | תגובת יתר 70
Underreaction | הצד הנגדי של תגובת היתר/ תגובת חסר 70
Sunk Cost | עלות שקועה/ לא בוכים על חלב שנשפך/ את הנעשה אין להשיב 70
Herding | אפקט/ תופעת העדר/ הצד השלילי של חוכמת ההמונים (טיפשות המונים) 70
Hindsight | חוכמה בדיעבד 71
Priming | אפקט ההטרמה (מלשון טרם) 71

המבחן 72
בחינה לדוגמא 72

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
תכנון וקבלת החלטות 2016 - שי צבאן.pdf