שם הקורס: דיני חוזים
שם המרצה: בעז סגל & אלעד שילד
שם המתרגל: מיכל ביגון
שם המסכם: Blue
סוכם בשנת: 2011, סמסטר קיץ