שם הקורס: שפה חזותית
שם המרצה: ד"ר אוה ברגר
שם המסכם: נועה מהכני
סוכם בשנת: 2013, סמסטר ב
הערה: הסיכום משנת תשפ"ב 2022

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
undefined