שם הקורס: דיני תאגידים
שם המרצה: שי
שם המסכם: אתר Sicum.co.il
סוכם בשנת: 2013, סמסטר א
הערה: סיכום מאמר על ממשל תאגידי בבנקים בישראל:
https://sicum.co.il/sample-summaries/law