שמות הקורסים והזוכים המשתתפים בתחרות "סיכום הזהב"
בחוג למדעי ההתנהגות, המסלול האקדמי המכללה למנהל

והאוסקר למסכמים הטובים ביותר הולך ל

אתיקה בפסיכולוגיה יישומית 8.7.13

תהליכי גיוס והשמה בארגונים 8.7.13

חברה ישראלית ב' 11.7.13

מבוא לפילוסופיה הומניסטית ב' 14.7.13

מבוא למדע פורסני 15.7.13

מבוא לניהול סביבה ומשאבים 18.7.13

חשיבה ואחריות אזרחית חברתית 18.7.13

יסודות ביולוגיים 19.7.13

עבריינות נוער 19.7.13

חזרה לדף התחרות >>