שמות הקורסים והזוכים המשתתפים בתחרות "סיכום הזהב"
בחוג למשפטים, המסלול האקדמי המכללה למנהל

והאוסקר למסכמים הטובים ביותר הולך ל

שנה א

משפט עברי 8.7.13

תורת המשפט 15.7.13

משפט אנגו-אמריקאי 19.7.13

שנה ב

דיני עבודה 12.7.13

משפט בינלאומי פומבי 15.7.13

משפטים בספרות 15.7.13

קורסי בחירה

דיני תקשורת 9.7.13

קולנוע וביקורת המשפט 10.7.13

אמצעי תשלום 11.7.13

דיני פטנטים 11.7.13

הקורבן מול הנאשם 12.7.13

עריכת דין תיאוריה 14.7.13

דין הומניטארי 15.7.13

פרטיות והגנת המידע 15.7.13

סוגיות נבחרות בדיני מידע 17.7.13

משפחה, מגדר ופמיניזם 17.7.13

דיני משפחה בגישה בינ' 19.7.13

חזרה לדף התחרות >>