מבוסס על המאמרים מהטבלה של ניצן רותם ועל הסיכום של רויטל.